Arhivă | ianuarie 2010

Învaţă…

Ni se pare uneori că suntem uitaţi şi părăsiti de lume. Ne pare că toate se învîrt în jurul nostru, şi nu mai găsim soluţii de-a evada din această repezeală, fugă, alergare spre nicăieri. Dar, există totuşi soluţia de a te simţi „Om”, nu geniu, nu om de excepţie, ci un om ce preferă normalitatea, de a fi „om mediu + o exisenţă „, spunea Albert Camus.

Învăţăm din prima suflare a vieţii noastre: să plîngem, să zîmbim, să gîngurim, să vorbim silabic cuvintele, mai apoi… să iubim. O viaţă, e nevoie tot să înveţi ceva, fie şi lucruri mărunte, dar care pot face viaţa binecuvîntată. Dumnezeu ne-a pus la dispoziţia vieţii noastre adevărate comori: cer, ploaie, soare, ţărînă, verdeaţa ce umple pămîntul. Pentru unii toate acestea par un dar firesc, iar pentru cei săraci e un har infinit. Aş vrea ca toţi oamenii de pe terra, să simtă într-adevăr, bucuriile cerului, ale lumii şi aerului care pot înlocui o copilărie orfană sau o viaţă dominată de umbrele nevoii, dar nu în ultimul rînd să privească la toate ca la cei mai înţelepţi profesori ai vieţii pămînteşti. Atunci cu siguranţă vei simţi că trăieşti.

Reclame

Gînduri ce te pun pe gînduri

Să fim sinceri… viaţa e un mister  pe care îl trăim zi de zi, şi prin acest mister unii plutesc, alţii zboară, iar cei mai mulţi înnoată, neştiind în care parte e ţărmul. În această magnifică vîltoare, nimerim fiecare la un moment dat şi constatăm cu toţii că unii sunt mai tari, alţii mai puţn tari şi alţii mai slabi… în totul depinde şi de gravitatea problemei în care te afli.

Gînduri scrise-n rînduri. Asta fac acum. Neştiind cine le poate citi, unii le apreciază, alţii nu, dar cei mai mulţi pot trece nepăsători peste o inşiruire de cuvinte. Sunt conştientă de faptul că dincolo de ecranul ăsta rece al monitorului se găsesc tot felul de oameni. Unii ne iubesc, iar alţii mai puţin sau deloc chiar. Prin gîndirea noastră ne putem construi o relaţie frumoasă, să ajungem a forma noi trepte ale vieţii noastre, fie care urcă, fie care coboară.  Toţi suntem suflete, trăitori în cuvinte, în gînduri, în muzică, în imagini. Iubim, urăm, dispreţuim – toate facem în primul rînd prin gîndire. Dar dincolo de zbuciumul vieţii cotidiene, de trăirile interioare ale fiecăruia dintre noi, cuvintele sau imaginile pot fi emoţionante şi pot face să răsune acorduri în sufletul şi în inima oricui. O persoană care se află acum la un alt capăt de lume, ne poate umple ochii de lacrimi şi inimile de incîntare. Acesta e doar un mister, pe care nu-l putem inţelege, dar suntem conştienţi că arde în noi, în fiecare.